QUÀ TẶNG HT

Bút bi giấy, mực màu xanh dương 0.7 mm, dạng bấm

Bút bi giấy, mực màu xanh dương 0.7 mm, dạng bấm

Bút bi giấy, mực màu xanh dương đầu bi 0.7 mm, dạng bấm

Mã số: BP- 8767