QUÀ TẶNG HT

Bút bi kim loại 1.0 mm dạng nắp.

Bút bi kim loại 1.0 mm dạng nắp.

Bút bi kim loại, mực nước màu xanh dương đầu bi 1.0 mm, dạng nắp.

Mã số: RP-567