Bút bi in logo
Bút bi in logo

Bút bi kim loại mực nước 1.0 mm dạng nắp

Bút bi kim loại, mực nước màu xanh dương đầu bi 1.0 mm, dạng nắp

Mã số: RP-606