QUÀ TẶNG HT

Bút bi kim loại mực nước đầu bi 1.0 mm dạng nắp

Bút bi kim loại mực nước đầu bi 1.0 mm dạng nắp

Bút bi kim loại, mực nước màu xanh dương đầu bi 1.0 mm, dạng nắp

Mã số: RP-717SL