Bút bi in logo
Bút bi in logo

Bút bi nhựa 3 ngòi 0.7 mm, dạng bấm

Bút bi nhựa, 3 ngòi gồm ngòi màu xanh dương, đỏ và đen đầu bi 0.7 mm, dạng bấm

Mã số: SG-3132