QUÀ TẶNG HT

Bút bi nhựa mực bi màu xanh dương 0.7 mm, dạng bấm

Bút bi nhựa mực bi màu xanh dương 0.7 mm, dạng bấm

Bút bi nhưa mực bi, dạng bấm có xi bạc và sơn màu, mực màu xanh dương, đầu bi 0.7 mm, dạng bấm

Mã số: BP-4114A