Bút bi in logo
Bút bi in logo

Bút bi nhựa mực có xi bạc và sơn màu 0.7 mm

Bút bi nhựa mực bi, dạng bấm có xi bạc và sơn màu, mực màu xanh dương, đầu bi 0.7 mm, dạng bấm

Mã số: BP-0809