Bút bi in logo
Bút bi in logo

Bút bi nhựa mực màu xanh dương 0.7 mm, dạng bấm

Bút bi nhựa mực màu xanh dương đầu bi 0.7 mm, dạng bấm

Mã số: BP-3810A