QUÀ TẶNG HT

Bút bi nhưa, mực màu xanh dương đầu bi 0.7 mm và đầu dạ quang, dạng bấm

Bút bi nhưa, mực màu xanh dương đầu bi 0.7 mm và đầu dạ quang, dạng bấm

Bút bi nhựa mực màu xanh dương 0.7 mm và đầu dạ quang, dạng bấm

Mã số: BP-3970