QUÀ TẶNG HT

Bút bi nhựa xi bạc 0.7 mm, dạng xoay có dây đeo cổ

Bút bi nhựa xi bạc 0.7 mm, dạng xoay có dây đeo cổ

Bút bi nhựạ xi bạc, đầu bi 0.7 mm, dạng xoay có dây đeo cổ

Mã số: BP-1797A