Bút bi in logo
Bút bi in logo

Bút bi, bút nhớ 0.7 mm, dạng bấm

Bút bi, bút nhớ dòng hộp 5 cây nhựa mực bi, dạng bấm có xi bạc và sơn màu, mực màu xanh dương, đầu bi 0.7 mm, dạng bấm

Mã số: BP- 908