Bút bi in logo
Bút bi in logo

Bút bi giấy mực màu xanh dương 0.7 mm, dạng bấm

Bút bi giấy mực màu xanh dương đầu bi 0.7 mm, dạng bấm

Mã số: EC-2427