QUÀ TẶNG HT

Bút bi kim loại 1.0 mm dạng nắp

Bút bi kim loại 1.0 mm dạng nắp

Danh mục:

Bút bi kim loại, mực nước màu xanh dương đầu bi 1.0 mm, dạng nắp

Mã số: RP-68BK