QUÀ TẶNG HT

Bút bi kim loại mực bi màu xanh dương 1.0 mm, dạng bấm

Bút bi kim loại mực bi màu xanh dương 1.0 mm, dạng bấm

Bút bi kim loại, mực bi màu xanh dương đầu bi 1.0 mm, dạng bấm

Mã số: AL-9028