Bút bi in logo
Bút bi in logo

Bút bi nhựa 3 ngòi 0.7 mm, dạng bấm

Bút bi nhựa, 3 ngòi gồm ngòi đỏ, xanh dương và ngòi bút chì, đầu bi 0.7 mm, dạng bấm

Mã số: SG-2731