QUÀ TẶNG HT

Bút bi nhựa một ngòi 0.7 mm, dạng bấm

Bút bi nhựa một ngòi 0.7 mm, dạng bấm

Bút bi nhựa một ngòi mực màu xanh dương đầu bi 0.7 mm, dạng bấm

Mã số: BP-2013E