QUÀ TẶNG HT

Bút bi nhựa mực màu xanh dương 0.7 mm, dạng bấm

Bút bi nhựa mực màu xanh dương 0.7 mm, dạng bấm

Bút bi nhưa, mực màu xanh dương đầu bi 0.7 mm, dạng bấm

Mã số: AP-3813B