QUÀ TẶNG HT

Bút bi nhựa mực màu xanh dương 0.7 mm, dạng nắp

Bút bi nhựa mực màu xanh dương 0.7 mm, dạng nắp

Bút bi nhưa, mực màu xanh dương đầu bi 0.7 mm, dạng nắp

Mã số: BP-1026