Bút bi in logo
Bút bi in logo

Bút bi nhựa mực màu xanh dương 0.7 mm, dạng xoay

Bút bi nhựa, mực màu xanh dương đầu bi 0.7 mm, dạng xoay

Mã số: BP-0914