Bút bi in logo
Bút bi in logo

Bút bi nhựa mực nước 1.0 mm, dạng mở nắp

Bút bi nhưa mực nước màu xanh dương, đầu bi 1.0 mm, dạng mở nắp

Mã số: BP-3130