QUÀ TẶNG HT

Bút bi nhựa mực xanh dương 7 mm dạng bấm

Bút bi nhựa mực xanh dương 7 mm dạng bấm

Bút bi nhưa, mực màu xanh dương đầu bi 0.7 mm dạng bấm

Mã số: BP-3802D