QUÀ TẶNG HT

Bút bi nhựa xi bạc mực bi màu xanh dương 0.7 mm, dạng bấm

Bút bi nhựa xi bạc mực bi màu xanh dương 0.7 mm, dạng bấm

Bút bi nhựa, xi bạc mực bi màu xanh dương, đầu bi 0.7 mm, dạng bấm

Mã số: BP-3508