QUÀ TẶNG HT

Bút bi nhựa xi bạc mực màu xanh dương 0.7 mm, dạng bấm

Bút bi nhựa xi bạc mực màu xanh dương 0.7 mm, dạng bấm

Bút bi nhựa xi bạc, mực màu xanh dương đầu bi 0.7 mm, dạng bấm

Mã số: BP- 535