QUÀ TẶNG HT

Bút bi nhựa xi bạc mực màu xanh dương 0.7 mm

Bút bi nhựa xi bạc mực màu xanh dương 0.7 mm

Bút bi nhựa xi bạc, mực màu xanh dương đầu bi 0.7 mm, có nhấn điện thoại smarphone dạng bấm

Mã số: BP-5718