QUÀ TẶNG HT

Bút chì đen lỏi HB dạng lục giác có tẩy

Bút chì đen lỏi HB dạng lục giác có tẩy

Bút chì đen lỏi HB dạng lục giác có tẩy

Mã số: 1852-HB