QUÀ TẶNG HT

Kẹp bằng tốt nghiệp kích thước A4

Kẹp bằng tốt nghiệp kích thước A4

56,000

Mô tả

Kẹp bằng tốt nghiệp kích thước A4 ngoài bằng da trong bằng giấy có 4 góc cài

Đánh giá bài viết